Như đất mới cày, tóc tôi xưa màu đen
Anh hỏi vì sao bây giờ bạc trắng?
Vì màu trắng niềm vui trong tôi đã thắng
Màu đen của buồn đau.

Và tóc tôi sẽ bạc hết trên đầu
Khi trái tim thắng hoàn toàn đau khổ
Như cây táo ra hoa,
                  trắng một màu trước ngõ
Tôi sẽ đứng yên và toả sáng xung quanh.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)