Cứ thử bắt con sóng
Chịu nằm yên hiền lành.
Như nước mắt rất mặn.
Cái hôn em chờ anh.

Cứ thử bắt con sóng...

Đôi mắt em đang nhìn
Đầy muối trong và sạch.
Biển đang thức, trời sao
Lung linh màu hổ phách

Trong mắt em đang nhìn...

Ánh sao đêm mờ ảo
Dệt thành màn, như mơ...
Nếu chúng ta có chết.
Sóng sẽ đánh vào bờ.

Ánh sao đêm mờ ảo...

Vì sao em bỗng buồn,
Ôm vai anh như vậy?
Biển thở đều, lặng êm,
Hải âu bay đâu đấy...

Vì sao em bỗng buồn?

Như tàu đi trên biển,
Có ngày ta gặp nhau,
Nước mắt em lúc ấy
Anh sẽ lau, sẽ lau...

Như tàu đi trên biển.

Cứ thử bắt con sóng
Chịu nằm yên hiền lành.
Như nước mắt rất mặn,
Cái hôn em chờ anh.

Cứ thử bắt con sóng...


Nguồn: Nghịch lý của bàn tay, NXB Lao động - 1987
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)