Tôi nằm mơ thấy mặt trời bỗng tắt
Và xung quanh đêm tối phủ rất dày
Như chiếc kim đang chọc tôi vào mắt
Là ngọn đèn leo lét cháy đâu đây

Và tôi nghĩ bình minh không còn dậy
Ngày sẽ không có nữa...Nhưng rồi
Cả trong mơ, tôi yên tâm vì thấy
Như mặt trời đã lắng đọng vào tôi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)