Nếu hai người có đem lòng yêu nhau
Trong hai trái tim sẽ nảy sinh hạnh phúc,
Thì luôn có những tình cảm tươi sáng
Và hạnh phúc sẽ nhân lên gấp đôi!

Còn nếu đường đời có gặp khổ đau,
Hai người chung vai vẫn cùng nhau dễ vượt.
Vì đau khổ trong tình yêu có cách đo khác,
Nó được chia đôi cho hai kẻ chung vai,
Và có nghĩa, khổ đau giảm ngay một nửa!