Hãy khiêm tốn và đừng đòi sự vĩnh viễn
Chớ đòi sự muôn đời và cả sự chân thành,
Vì ngay những người hùng mạnh nhất thế giới,
Từng quyết giành danh vọng thật dữ dằn,
Cũng chỉ được nhất thời đẩy lên hàng thần tượng,
Rồi cuối cùng vẫn bị hạ xuống bùn.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)