Tình xa tay ngày tháng nào cũng thế;
Ngủ, rồi ăn, —và đêm vẫn mình em!
Nhưng! —thức giấc khi chuông báo giờ lên!
Ngày lại tới! —hay hoàng hôn sắp đến!

Tình xa rồi em không màng nghĩ đến;
Việc nọ, điều kia ai cũng giống nhau;
Nhưng để lại mọi thứ em bắt đầu, -
Khi em thấy có gì không hữu dụng.

Tình đi rồi, - xóm giềng sang vay mượn,
Và đời thì như chuột gặm nhâm nhi, -
Rồi ngày mai, ngày mai nữa, còn gì
Có con phố nhỏ và căn nhà nhỏ.