Thời son trẻ, nói yêu là bất chấp:
Sống dạt dào với tính thật hồn nhiên
Bỏ qua hết, lòng không vướng ưu phiền
Ai em cũng với tâm hồn như thế
Tìm về tích xưa trong lời gió kể
Đã lụi tàn theo năm tháng mờ phai—

Ôi, em, nghe thương tổn trái tim này
Rồi gió cuốn theo mặt trời tan biến!