Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi estrange vào 13/08/2008 17:04

Ebb

I know what my heart is like
Since your love died:
It is like a hollow ledge
Holding a little pool
Left there by the tide,
A little tepid pool,
Drying inward from the edge.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Tôi biết tim mình thế nào
Từ khi tình anh chết
Như thể rìa tường thấp
Giữ một ao nước con
Nơi ngọn sóng bỏ quên
Ao nước con tẻ ngắt
Cạn từ ngoài vào trong

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Em biết lòng em thế nào
Từ khi tình chết chôn vào thiên thu
Thành như một lỗ âm u
Chứa nguồn nước đọng bởi từ thiên thai
Thuỷ triều đã bỏ nơi này
Một hồ nước ấm nhỏ nay khô dòng
Cạn khô từ mép vào trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời