Tiếc cho anh đã lỡ lời!
Trả em cuốn sách, đón môi hôn này
Kẻ thù mình đã quen tai
“Một thiên sách lớn cho ai nhỏ đầu!”
Mũ này em mới vừa mua
Anh nhìn em chúm miệng đùa chọc đây!
Yêu anh, yêu cả điều này
Sẽ không nói cho anh hay biết gì
Ngọt ngào, đỏng đảnh, nhu mì
Anh không bắt phải đọc gì nữa đâu
Anh gọi em là vợ đầu
Rồi ngày anh đến gõ vào nhà em
Một ngày trong sáng êm êm
Em đi, anh huýt sáo… em hiểu rồi.