Bướm thường màu trắng với xanh
Chúng mình dạo gót đi quanh vùng này.
Chịu cho anh nắm lấy tay.
Biết rằng em chết một ngày hoặc hai.

Những gì ta biết rõ rành
Trong giờ phút đó sẽ thành tro than,
Chứng rằng đời bướm chóng tàn,
Làm sao chàng kết lên nhành bông hoa.

Chịu em nắm lấy tay anh.
Chịu cho em biết yêu anh trong đời
Khi bình minh chiếu trên trời.
Dù em có đúng hay lời gì sai

Chết trong một hoặc hai ngày.