Trời mưa chỉ một hai ngày
Trong toà tháp ấy với đầy cuồng phong,
Rồi em có anh bên lòng -
Nửa giờ gom góp.
Hương nồng dấu ghi
Lấm lem mà vẫn bước đi,
Gần vài cái blackberry để trần
Lờ mờ chút phấn tím than.
Nhớ ba hoặc bốn
Anh rằng gạt phăng,
Áo mưa xấu xí anh choàng,
Sọc màu trắng kẽ song hàng với đen.
Chỉ một hai ngày mưa lên
Và niềm cay đắng lại chen vào lời.
Nhớ anh sao đến rã rời
Như con chim hót trong trời thênh thang?