Ở bên nàng nhé, mùa xuân Thần nữ,
Có những điều mà em khó thể mang:
Tựa đầu nàng lên trên gối của Thần.
Nàng ấy đẹp rỡ ràng cùng hoang dại,
Tính suồng sả, kiêu căng và phóng đảng,
Nàng ấy không cần em ở cạnh bên,
Là một đứa trẻ con sống một mình
Lạc vào địa ngục, - mùa xuân Thần nữ,
Đặt đầu nàng lên gối chân Thần nữ:
Bảo với nàng, “Em yêu dấu, của anh,
Chẳng có gì ghê gớm lắm ở anh”.