Bằng tiếng thét la và cười rộn rã
Rừng Tình thiêng liêng ướt cả bàn thờ,
Trái đất xanh tươi rung chuyển, vật vờ
Bướm đêm của Tình yêu bày hương sắc.
Cây tình yêu cùng chàng về đất mẹ
Đôi ta ghì nhau trong mắt vô thần,
Vòng hoa chung nhau để kết cho chàng,
Bày yến tiệc trong ngôi nhà giản dị.
Chúa chưa phán; nhưng mà em lo sợ
Lửa trong chàng dù phá vỡ hai thân,
Đổ máu đôi ta trên điện thánh thần,
Từ đó thành khu rừng không danh tính,
Một đồng cỏ cho đàn dê lông rủ,
Cuộc trốn tìm mãi mãi nữ và nam.