Gió lạnh trời thu thổi ầm ào
Bình minh, hơn nửa tháng hanh hao,
Xô đùa cửa nẻo, nhà muốn rách
Phòng ngủ của em đám mây vào,

Em biết vì nghe gió rì rào
Nền nhà đám lá khua xạc xào-
Làm sao cho hết điều tệ ấy,
Cấu xé trời thêm đổ lộn nhào.

Từ từ, gió chuyển hướng đông nam,
Mặt trời sẽ mọc theo dáng nằm
Ánh sáng rồi thêm càng hiu hắt
Một chút ánh lên le lói thầm;

Rồi có khi, đi em ngoái đầu,
Nhìn ngắm, cây phong ánh một màu,
Nhận ra, từng mảng vầng sắc đỏ,
Nguyên cánh đồi hè trốn đi đâu.