Đừng xót thương em bởi ánh sáng ban ngày
Thôi lảng vảng trên trời lúc cuối ngày;
Đừng tội em vì giai nhân quá vãng
Từ cánh đồng bờ bụi tháng năm phai;
Tội nghiệp em không là trăng tàn lụi,
Cũng không vì thuỷ triều động biển khơi,
Ham muốn của đàn ông chìm quá sớm,
Và anh không yêu em nữa trong đời.
Em vẫn biết: Tình yêu không còn nữa
Hơn những bông hoa lộng gió đẩy đưa,
Hơn triều cường gây cho bờ biển động,
Vỡ tung vào trong gió chuyển sang mùa:
Tội nghiệp em vì trái tim học kém
Những gì mà tâm trí cuống đi tìm.