Đôi chân họ trên sàn bao lành mạnh
Giẫm xuống! vô hồn, thành ban nhạc tây
Trẻ thơ, cùng, nhún nhảy tay trong tay
Hoà khúc nhạc theo nhóm ba và bốn,
Vải lụa cũ họ mặc đầy khiêm tốn
Chỉ lá với cỏ khô, hoặc sợi dây
Rong biển đen đeo bám cát quanh đầy,
Trôi nặng nhọc trải dài theo bờ biển.
Biết mất mát, và lâu dài vĩnh viễn
Thuở tung tăng yêu này dối được sao,
Tiếng cười tươi và hơi thở thì thào;
Trước vẻ đẹp với sức cường như vậy,
Một lần nữa, khi đưa cao bước nhảy,
Thầm quở rằng em chết chắc như chơi.