Ô, em không nghĩ giữ lời thề hứa!
Chung thuỷ gì với thứ tình đơn phương.
Anh chẳng đáng yêu giờ em phải buông:
Để đôi chân đẹp em còn bay nhảy.

Thức ăn quý hiếm thì anh không phải,
Và nước dùng cho cơn khát của em,
Xa lánh anh em nghĩ cũng chả thèm!
Tìm người khác như với anh lúc trước.

Anh di động như không gian xuôi ngược,
Anh chuyển đam mê hơn cả triều dương,
Bởi do bất định nên chỉ xem thường:
Nhưng thấy cần ở bên anh tiếp nữa.

Vụng về, giả dối, trong tình hai đứa,
Em bất tin lúc em thật nhất thôi.