Chưa có đánh giá nào
15 bài thơ
Tạo ngày 03/02/2022 13:18 bởi Vanachi
Amoretti là chuỗi 89 bài thơ sonnet được Edmund Spenser viết về quá trình theo đuổi, tìm hiểu đến khi tổ chức đám cưới của ông với Elizabeth Boyle, một phụ nữ người Ireland gốc Anh. Các bài thơ được viết theo trình tự thời gian từ ngày 23/1 đến 17/5/1594, trong khi đám cưới được tổ chức ngày 11/6. Tập thơ được xuất bản lần đầu năm 1595 tại London để tưởng niệm lễ cưới, với tiêu đề Amoretti and epithalamion (Amoretti trong tiếng Ý có nghĩa là thần Ái tình nhỏ Cupid, là con trai của thần Ái tình Venus; epithalamion là thơ kỷ niệm lễ cưới).