Tình vô tư, em lắng đôi tai vàng
Trong cơn gió về thổi nhẹ mơn man:
Vô tư em ửng hồng trên đôi má,
Mắt em lửa tình ái rực huy hoàng.

Vô tư ngực em như nẩy vun đầy
Với đồ quý giá em để phơi bày:
Vô tư áng mây cao, dường đen tối
Ánh tốt lành, nụ cười em thả bay.

Vô tư nhất, khi em thể hiện ra
Cổng trân châu và phong phú ngọc ngà
Qua lời em khôn ngoan đầy ý nhị
Mang thông điệp về em nét kiêu sa.

Phần còn lại là kiệt tác thiên nhiên,
Nhưng là điều kinh ngạc của trái tim.