Người ta bảo em vô tư, em tin thế,
Chính em mỗi ngày cũng thấy vậy mà
Nhưng công bằng thì, dí dỏm thoáng qua
Về tâm đức, anh đây luôn khen ngợi.

Tất cả còn lại, công bằng mà nói,
Vẻ vang nào rồi cũng sẽ hư vô
Chỉ có điều hằng hữu với tự do
Từ đàn bà hư hỏng về thân xác.

Sắc đẹp chính chuyên cho em chứng tỏ
Được hoá thân từ hạt giống thiên đàng;
Phát nguyên từ người chân chính công tâm
Đẹp hoàn hảo ngay từ đầu hành xử:

Chàng chỉ vô tư, công bằng xử sự
Còn bằng không, như hoa, chóng tàn phai.