Hầu hết thư hạnh phúc, đều tinh tế,
Với cái tên vui phải xếp đầu hàng:
Điều làm tôi hạnh phúc gấp ba lần,
Bằng thân xác, vận may, và trí tuệ.

Bản thể đầu tiên trao tôi tử tế
Từ trong lòng mẹ đã hạ sinh ra
Hai là Nữ hoàng nơi chốn nguy nga
Vinh dự cho tôi giàu lòng chay tịnh.

Ba là tình yêu, đời tôi cung kính
Nâng đỡ hồn tôi trong cõi hồng trần
Nàng xứng với lời ca ngợi vinh quang
Trong số tha nhân xứng danh ca tụng.

Ba nàng Elizabeths hằng mãi sống
Ba ân sủng trời ban tặng cho tôi.