Chúa vinh quang! Nay cuộc đời hiển hiện
Người đã qua cái chết và lỗi lầm
Địa ngục đau thương, về chốn xa xăm
Giam cầm lại, cho chúng ta chiến thắng.

Thưa lạy Chúa, niềm vui giờ nở rạng
Vì chúng con mà chịu chết thân Người
Bằng máu Người rửa sạch tội lỗi trôi
Để hạnh phúc đời đời trong cõi sống!

Tình yêu của Người chúng con ca tụng
Chúng con yêu Người biết mấy cho vừa
Việc của Người tất cả đã được mua
Cho chúng con biết yêu thương người khác.

Vậy, chúng ta hãy yêu thương chân thật
Yêu thương là bài học Chúa dạy ta.