Năm mệt mỏi cuộc đua còn đang diễn,
Năm mới qua khoá học mới lại đây:
Phải bắt đầu từ ngay buổi sớm mai,
Biểu hiện bình an và nhiều đổi mới.

Để ta xem, tiết trời mang cơ hội
Thay đổi tâm hồn cuộc sống trước đây
Những lỗi lầm năm cũ hãy xa tay
Thả bay đi những gì ta đã phạm.

Niềm vui Năm Mới gửi đầy xán lạn
Vào thế giới u sầu tia hân hoan
Sau giông bão đời sẽ đẹp muôn phần
Phiên tĩnh lặng và thời gian trong sáng.

Tương tự, Tình yêu, em thôi sầu nặng
Năm cũ muộn phiền thành vui sướng mới sang.