Chim cúc cu, sứ giả mùa xuân đến
Cất tiếng rộn ràng lanh lảnh vọng vang
Báo tin rằng quân vương đã hiện thân
Người giờ đang bước vào hồn trinh nữ.

Giọng thánh thót chim ca vô tư lự
Bản ngọt ngào âm hưởng ý ngợi ca
Cả rừng thiêng vọng lại tiếng thiết tha
Có vẻ như hiểu những lời chim hót.

Nhưng chỉ là lời tôn vinh chót vót
Chẳng có từ nào nghe nhắc về em
Nàng tự hào lời dạy của chàng thêm
Dù thông điệp của chàng là vô nghĩa.

Hỡi tình ái hãy trao nàng đi nhé
Chim cúc cu nổi loạn đến tận cùng.