Bánh xe lăn chuyển xoay tròn
Bánh xe thép cứng xé vòng thời gian
Mưa phùn giọt đổ miên man
Tia đá lửa cũng bền gan phủ choàng.

Dù không nhiều nước mắt tràn
Gian nan dài cũng dịu dàng hồn em
Em nghe thấy anh than phiền
Hoặc nhìn thương hại nỗi niềm đau anh.

Anh xin, em bảo giả hình
Khóc, thì em nói lệ thành nước thôi
Thở dài, em bảo nửa vời
Khước từ em lại tự cười với em.

Khóc tình chẳng nghĩa gì thêm
Khi em như thép đá nguyên thuỷ nào.