Để hạnh phúc trong bàn tay hoa huệ
Giữ mạng này trong nỗi chết đang treo
Quấn vào em bằng dải mỏng thương yêu
Như run khiếp trước những người chiến thắng.

Dòng hạnh phúc, trên ngàn vì sao sáng
Đôi mắt lung linh thoảng chiếu ánh nhìn
Đọc thấu nơi anh nỗi chết muộn phiền
Viết bằng lệ để kết trang sách máu.

Vần hạnh phúc tắm trong dòng nước thánh
Của Helicon từ lúc nó khởi nguồn
Khi thấy Thiên thần ban phước linh hồn
Hồn anh thiếu đói, thiên đường lạc phúc.

Xa vần điệu, tìm em vui đơn lẻ
Em bằng lòng, anh chẳng thiết đến ai.