Chưa có đánh giá nào
Nước: Ai Cập
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Andrée Chedid (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 28/03/2010 18:32 bởi hongha83
Edmond Jabès (1912-1991) sinh tại Cairo, Ai Cập và mất ở Paris, Pháp. Ông là nhà văn, nhà thơ Do Thái, dùng tiếng Pháp để sáng tác.

Tác phẩm:
- Tôi xây dựng ngôi nhà (1959)
- Trí nhớ và bàn tay (1979-1980)
- Ngưỡng cửa và cát