Em là tất cả, tình yêu anh,
Mà hồn anh đã hiểu rõ rành--
Tình yêu, là đảo xanh trên biển,
Một đài phun nước với ngôi đền,
Trang hoàng hoa trái cây cổ tích
Tất cả hoa này của riêng anh.

À, giấc mơ còn tươi thắm quá!
Mong sao! Cho được nẩy sinh ra
Nhưng để mà cho thành u ám!
Phải từ tiếng vọng Tương lai ra,
Trên! Cả! – nhưng chỉ còn Quá khứ
(Mịt mờ!) Hồn lơ lửng điêu ngoa
Lặng im, bất động, và kinh hãi!

Vì, hỡi! than ôi! đối với ta
Ánh sáng cuộc đời sẽ đi qua!
‘Không nữa-- không nữa-- không gì nữa--’
(Ngôn ngữ giữ hoài biển kiêu sa
Trải khắp trên bờ qua bãi cát)
Hoa nở từ cây sấm sét ra
Hay con đại bàng tung cánh rộng!

Cả những tháng ngày của ta qua
Cả những giấc mơ từng đêm xuống
Là chỗ mắt huyền em thiết tha
Và nơi bước chân em len lén--
Trong điệu nhảy đầy nét thanh tao,
Theo những dòng trôi về vĩnh cửu.