Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/07/2015 20:22

Trên đầu ta là chín tầng mây
Dưới chân ta là chín tầng “địa ngục”
Trong tim ta là “Tâm linh - Giê Su - Đức Phật”
Không biết mình rồi sẽ trở về đâu???


Phan Rang 9/2009

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011