Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/07/2015 14:36

Bao tỉ - bao đô để cho vừa
Không đô không tỉ chẳng hoài mơ
Rượu nhạt cơm rau ngày hai bữa
Vui vẻ lạc quan giữa cuộc cờ...

Gặp chuyện bất bình không nể sợ
Đụng điều ngang trái chẳng làm ngơ
Lấy Đức - Nghĩa - Nhân tu hành Đạo
Trong sáng, công tâm rõ chính - tà


8/2007

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011