Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/07/2015 16:06

Cửa thiền rộng mở từ bi
Sao! đời còn nửa lối đi lại rào?


Phan Rang 5/2009

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011