Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 11/07/2015 08:22

Tiếng chim côi cút trong đêm
Lẻ loi tìm bạn xót mềm ánh trăng
Ve sầu rên rỉ thở than
Nỉ non tiếng dế cung đàn buồn tênh

Nửa vầng trăng khuyết mong manh
Treo lưng chừng núi một mình đơn côi
Sương giăng trắng lạnh chân đồi
Buồn đâu khắc khoải trong tôi chợt về
Đêm dài thao thức lắng nghe
Từ trong sâu thẳm vọng về “tiếng đêm”


2/2007

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011