Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/07/2015 15:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 10/07/2015 15:21

Tôi xin “đào bới” chính tôi
Để ai chưa hiểu, hiểu rồi hiểu hơn

Vòng đời mấy đoạn nguồn cơn
Mấy phần khôn dại - dại khôn mấy phần

Riêng tôi không biết bao lần
Húc đầu vào “đá” đạp chân vào “Trời”
Bao lần đụng độ rớt rơi...
Bao lần bút chiến những lời chạm va
Bao lần đối mặt “yêu ma”
Bao lần lấy Chính thắng Tà thị phi

Biết thân phận chẳng được gì
Trày lưng tróc vải lắm khi phũ phàng
Nhưng là “kẻ sĩ trong làng
Thấy điều ngang trái dễ dàng làm ngơ?

Chữ Tâm, chữ Đức tôn thờ
Lại thêm chữ Nhẫn dạy cho sáng lòng
Làm người phải rõ đục trong
Rẽ rành phải trái quyết không nửa vời

Nhẫn nại - giúp ích cho đời
Nhẫn nhục - là để cho người rẻ khinh
Nhẫn tâm - tàn ác cực hình
làm điều tệ bạc chúng sinh hận thù...

Còn tôi “kẻ sĩ” ngây ngô
Đôi lời bộc bạch vần thơ đắp bồi
Tôi xin “đào bới” chính tôi
Để ai chưa hiểu, hiểu rồi hiểu hơn


5/2010

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011