15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/07/2015 12:11

Sống gần tiền bạc kim cương
Đường nghèo không sợ
sợ đường đời thôi!
Ôm vàng! nào sợ vàng rơi
Sợ đời tha hoá “đánh rơi” mất mình

Tìm về nguồn cội tâm linh
Thấy lòng thanh thản nhục - vinh tỏ tường

Nam nhi trọn đạo “Ngũ thường”
Giữ gìn luân lý “Tam cương” ở đời
Giàu sang là thứ nhất thời
Giàu tình giàu nghĩa đáng nơi gửi vàng

Danh nhân nào phải giàu sang
Một đời bình dị đàng hoàng sạch trong
Làm người giữ đạo gia phong
Sống đời thanh bạch, Tâm - Lòng sáng soi


10/2010

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011