Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/07/2015 14:42

Cây muốn đẹp phải tỉa cành tạo tán
Người muốn khôn phải nuôi dạy từng giờ
Uốn rèn từ thuở còn thơ
Từ ngày trứng nước từ giờ khai hoa
Khôn ngoan không phải trời cho
Ngu ngơ không phải một lò đúc ra
Chính tà hiền thục ranh ma
Chung quy cũng tự người ta mà thành
Giữ gìn tờ giấy trắng tinh
Khó hơn nhuộmúom tô xanh đỏ vàng
Lái con đò thẳng sang ngang
Khó hơn bỏ lái lang bang giữa dòng
Cây đời kết trái trổ bông
Bởi do sớm tối người trồng bón chăm


Phan Rang 6/2003

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011