Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/07/2015 15:08

Chợt nghe tiếng lá vàng rơi
Ngoái nhìn đã thấy đất trời chuyển Đông
Vô tình chạm đáy gương trong
Giật mình tóc đã trắng cùng thời gian
Lần tìm ký ức xa xăm
Thoi đưa thoắt đã tuổi ngoài năm mươi

Lặng nhìn nước chảy dòng trôi
Hay cùng buồm lái ra khơi vẫy vùng
Hãy đi cho đến tận cùng
Hay dừng lại giữa đục trong lững lờ?


18/9/1997

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011