Áo nâu túi vải thật đơn sơ
Xây nên nghiệp lớn - Dựng cơ đồ
Non nước ngàn năm còn nhớ mãi
Công ơn trời biển của Bác Hồ


5/2010

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011