11.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 10/07/2015 21:25

Đường lên gió hát mây ru
Tây Nguyên vàng chín mùa thu Dã quỳ
Lắng nghe hoa nói điều gì
Chênh chao vạt nắng thầm thì suối reo
Trập trùng đèo dốc nghiêng treo
Hoa lưng chừng núi, hoa leo giữa đồi
Lung linh trong sắc hoa cười
Chiều Thu sóng sánh vàng tươi đất trời


GL 11/2010

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011