Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/07/2015 20:18

Mắt nhìn xa suy rộng
Thấy rõ ràng đó thôi
Nhưng sức cùng lực tận
Với sao được tới nơi?
Tóc ngả màu nhanh quá
Chưa kịp xanh trắng rồi
Đời người như chiếc lá
Thu chưa vàng đã rơi...


13/2/2000

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011