Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/07/2015 10:03

Lỡ tay
Đánh rơi gương
gương vỡ làm trăm mảnh
Đánh rơi trời
trời vỡ vụn trong mây
Đánh rơi trăng
trăng rạn bể làm đôi
Đánh rơi sao
sao tan vào đáy biển
Đánh rơi hoa
hoa rã rời cánh nhuỵ
Đánh rơi mình
mình tự mất niềm tin
Đánh rơi đời là anh để mất em
Tình yêu chỉ còn con tim băng giá
Ta đánh rơi nhau mất đi tất cả
Hạnh phúc chìm vào hư ảo xót xa


Tháng 4/2005

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011