Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/07/2015 17:10

Bạn gặp may mắn hơn tôi
Trong mưa bạn có khoảng trời riêng khô
Còn tôi trôi nổi vật vờ
Sớm trưa ngày tháng xích lô đạp hoài
Còng lưng mỏi gối mòn vai
Chiều đêm buông xuống đôi tay rã rời

Mai con tiền gạo hết rồi
Xích lô tôi đạp cứ trôi vèo vèo...

Hiểu mình gia cảnh gieo neo
Lũ con ham học chống chèo chơi vơi
Ước ao có cuộc đổi đời
Xong mưa có được “khoảng trời” trong veo


5/2001

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011