Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 05/07/2015 19:09

Một đời người
được bao nhiêu vòng quay
Bao nhiêu mùa trăng
khuyết tròn - tròn khuyết
Bao nhiêu lần sao trời thêu dệt
sáng tối lu mờ, ly biệt
vỡ - rơi...

Sao mà đời, không chịu buông xuôi
Cho nắng vàng tươi, cho trời lặng gió
Cho lúa xanh đồng, cho chim xây tổ
Cho nhân gian, thánh thót cung đàn...

Sao lòng người cứ mãi đa đoan?
Toan tính so đo, mót bòn - ki cóp
Dẫm đạp lên nhau tranh giành
được - mất!
Quyền bính vô biên, chất ngất bạc tiền...

Canh bạc cuộc đời, chất ngất đảo điên
Giá cả bày ra, trên bàn cá cược
Biết là thế! dễ gì đảo ngược
Thăm thẳm lòng người, không thước dò đo

“Tham - si - sân” vô bến vô bờ
Chỉ khi “ngộ ra” tự mình sám hối
Sông núi dễ dàng, biến thiên dời đổi
Bản tính tham lam, sao khó đổi dời?

Trái đất yêu ơi! Xin hỏi đôi lời
Một đời người
được bao nhiêu, vòng quay trái đất
Bao nhiêu mùa trăng
khuyết tròn - tròn khuyết
Bao nhiêu lần sao trời thêu dệt
sáng tối lu mờ, ly biệt
vỡ - rơi?


Phan Rang, 1/2011

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011