15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/07/2015 18:01

Một vùng
sóng nước sơ nguyên
Mà sao chèo mãi
con thuyền chẳng qua
Lung linh
mơ ảo sương nhoà
Chập chờn sóng nước
bóng đò chông chênh
Trước tôi
bao thác bao ghềnh
Đường đi loang loáng
mông mênh sao trời
Không đành
bỏ lái thuyền trôi
Lựa làn nước mỏng
ra khơi thuyền về


3/2008

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011