Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/07/2015 20:09

Hư ảo

Thiên hạ thời này lắm “cái tôi”
Còn “cái chúng ta” lẫn đâu rồi?
Lần giở “trang đời” tìm ít thấy
Thấy nhiều hư ảo “phấn cùng vôi”

Thấy gì?

Đời không như có - có như không
Tìm kiếm mà chi, tổ bận lòng
Ngay tự mắt mình còn chưa thấy
Thấy gì đêm tối giữa cuồng phong?

Quét rác

Quét cho sạch rác trong Vũ trụ
Càn khôn hết bụi sáng Thiên hà
Trần gian hết cảnh đời dâu bể
Trái đất chỉ còn Thơ và Hoa!


Xuân 2011

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011