Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/07/2015 10:38

Vòng vo rồi cũng đến nơi
Đi xa xa mãi một thời trẻ trung
Nhớ sao! Cái tuổi thẹn thùng
Vân vê tà áo nửa chừng lại buông
Ngập ngừng nửa nhớ nửa thương
Nửa ngu ngơ giận, nửa vương vấn nhìn
Mắt gặp mắt cứ lặng thinh
Mà như buộc chặt bóng hình với nhau
Nhìn hoài chẳng nói nên câu
Nhận ra đã bạc mái đầu còn đâu?...


10/2004

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011