Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/07/2015 16:04

Ta đi tìm những điều nhỏ nhoi
Trong những cái lớn lao vĩ đại
Song bất ngờ thấy điều ngược lại
Lớn lao nằm trong cái nhỏ nhoi

Sự cân bằng Trời - Đất, Anh - Tôi
Không đo đếm rằng cao hay thấp
Anh cao lớn đội trời đạp đất
Tôi thấp con đạp đất đội trời...

Mọi nẻo đường rồi cũng tới nơi
Ngồi điểm lại những gì được - mất
Sân ga cuối con tàu “sau chót”
Tôi và Anh là “khách” đi tàu

Không ai nhanh cũng chẳng ai mau
Không tầm thường cũng không vĩ đại
Điều nhỏ nhoi là điều ngược lại
Cái bình thường lại là vĩ đại
Phải không anh!


10/2009

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011