Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/07/2015 18:17

Giống nhau! Ai rồi cũng ra đi
Thiên thu về cõi - Chẳng mang gì
Khác nhau ở chỗ, Đời để lại
Công đức, cao dày - Sử Sách ghi...


5/2010

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011