Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/01/2017 10:12

Mẹ khuất mấy thu sân cỏ lan
Bể không người vục nước mưa tràn
Xoã tóc soi tìm mình chẳng thấy
Lạ lùng ai đó bóng thời gian?


Mão Điền, 1999

Nguồn: Hạt nhớ (thơ in chung), Duy Phi, NXB Văn học, 2011