Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/01/2017 10:16

Ngược đường lên
                      Mường Thanh, Mường Than
Chợt biết biển sông nợ núi ngàn
Câu quan họ nợ vòng quay cọn nước
Trăm màu rực rỡ nợ hoa ban


Điện Biên, 3-2003

Nguồn: Hạt nhớ (thơ in chung), Duy Phi, NXB Văn học, 2011