Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/01/2017 10:10

Cuối năm được bạn tặng mai
Biết chưa xứng vẫn chăm hoài đợi xuân
Đón giao thừa rũ phong trần
Trắng trong học lại đôi vần cùng hoa


Phủ Lạng Thương, 2005

Nguồn: Hạt nhớ (thơ in chung), Duy Phi, NXB Văn học, 2011